Wat doen wij?


Het Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas wil haar doelen bereiken door:

  • Voortdurende monitoring van wet- en regelgeving en de uitwerking hiervan in de praktijk.

  • Intensief contact met de doelgroep.

  • Informatievoorziening via website, sociale media en nieuwsbrieven.

  • Het inventariseren van zowel positieve als negatieve ervaringen met gemeentelijk beleid waarbij knelpunten, die worden ervaren door de doelgroep, bij de adviesraad en gemeente Zuidplas onder de aandacht worden gebracht.

  • Overleg en uitwisseling van informatie en kennis met de adviesraad Zuidplas. De adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over gemeentelijk beleid.

  • Overleg en uitwisseling van informatie en kennis met de gemeente Zuidplas. Vanuit haar ervaringsdeskundigheid is het PGCZ bij uitstek in staat om waardevolle informatie te leveren aan de adviesraad en de gemeente over de specifieke problemen van mensen met een beperking.

  • Overleg en uitwisseling van informatie en kennis met de lokale politieke partijen.

  • Overleg en uitwisseling van informatie en kennis met lokale belangenbehartigers en daar waar mogelijk samenwerking.

  • Het organiseren van bijeenkomsten waarin informatie wordt gegeven die voor de doelgroep actueel en van belang is.

  • Het organiseren van diverse beweegactiviteiten.