Wat willen wij bereiken?


De doelstelling van het Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas:

Het streven van Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas is een gelijkwaardige en toegankelijke gemeente Zuidplas waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Uitgangspunt voor Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.