Wie zijn wij?

Wij vormen het bestuur van Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas. Graag stellen wij ons aan u voor.

Danny

Rombouts

Voorzitter


Met een chronische aandoening ervaar ik forse beperkingen in het dagelijks leven. Het kunnen terugvallen op ervaringsdeskundigen en het vinden van de juiste informatie is essentiëel voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Hier zet ik mij dan ook bijzonder graag voor in.

Margriet

de Lange

Secretaris

Ik woon in Moordrecht en ik heb inmiddels ruim 30 jaar ervaring met het rijden in rolstoel en scootmobiel. Daarmee heb ik net zo lang ervaring in het nemen en het niet kunnen nemen van hobbels en gaten in de weg, scheve stoepen, te smalle of te scherpe draairuimtes, draaideuren, drempels en andere obstructies, die het rijden soms tot een ware circusact maken.

Daarom wil ik mij met het PGCZ graag inzetten voor het verbeteren van de toegankelijkheid in Zuidplas, zodat wij, “rollies”, ook als gelijkwaardige burgers hier kunnen meedoen.

Linda

van Suchtelen van de Haare

Penningmeester


Leven met een handicap of chronische ziekte brengt meer met zich mee dan alleen de lichamelijke ongemakken. Denk bijvoorbeeld aan de moeizame gang naar allerlei hulpverlenende instanties.

Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas behartigt de belangen van gehandicapten en chronisch zieken bij dergelijke strubbelingen. Daar werk ik uiteraard graag aan mee.