Links

Hier vind u links naar belangrijke, interessante en gerelateerde websites.

Mist u een website welke hieronder vermeld zou moeten worden? Of beheert u een website welke hier vermeldt mag worden?

Laat het ons weten via het contactformulier.

Gemeente Zuidplas
  

Gemeente Zuiplas

Website van de gemeente Zuidplas.

Adviesraad Zuidplas

Adviseert aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas.

Welzijn Zuidplas

Welzijn Zuidplas is de welzijnsorganisatie voor jong en oud in Zuidplas.

Steunpunt Mantelzorg Zuidplas

Ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente Zuidplas

IJsselgemeenten

IJsselgemeenten voert de volgende hoofdtaken uit: het verstrekken van uitkeringen (bijstand) voor levensonderhoud en voor een aantal minimaregelingen; begeleiding naar werk of scholing van bijstandsgerechtigden én de zorg en activering van mensen. Een andere belangrijke taak is het bieden van schuldhulpverlening.


Gerelateerde  organisaties


Reuma Nederland

Een betere kwaliteit van leven met reuma, dat is het doel van ReumaNederland. Met onderzoek naar betere behandelingen, betrouwbare informatie en aandacht voor de belangen van mensen met reuma.

Reumavereniging Gouda e.o.

Informatieportaal voor en door mensen met alle soorten reuma uit de gemeente Gouda en
de wijde omgeving.

Transmuraalnetwerk

De Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland (1998) is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders in Midden-Holland. Het verband wil voor de inwoners van de regio een samenhangend en doelmatig zorg- en welzijnsaanbod realiseren.

Platform Gehandicapten Waddinxveen

Het PGW behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke handicap en chronisch zieken in de gemeente Waddinxveen.

Zonnebloem afdeling Nieuwerkerk
a/d/ IJssel

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor onze afdeling. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar.

Sportstichting Zuidplas

Sportstichting Zuidplas is verantwoordelijk voor het stimuleren van sport en bewegen, als ook aangepast sporten, binnen de gemeente.

Mee.nl

MEE NL is een coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties verspreid over het hele land. MEE NL zet zich met de 20 leden in voor een inclusieve samenleving. Ons ideaal is een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht.

Fibromyalgie en Samenleving

Fibromyalgie en Samenleving F.E.S. behartigt belangen van iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft.

Ieder(in)

Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Meldpunt ieder(in)

Heb je een vraag of probleem met betrekking tot je beperking? Vanaf januari 2020 kun je terecht bij het Meldpunt ieder(in). Het meldpunt van Ieder(in) is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 085 – 400 70 22 en per e-mail meldpunt@iederin.nl.

Mantelzorg.nl

"Helpt jou helpen"

Jongpit.nlDe plek voor én door jongeren met een chronische aandoening.

Informatieve websites


VN Verdrag   

Nederlandse vertaling van de tekst van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap op de website van de Rijksoverheid.

EvenYvonne.nl  

Ervaringsverhalen over leven met reuma en met een chronische aandoening. Over hoe het je leven dagelijks beïnvloed, wat het met je doet en wat je ermee kunt doen. En meer.

Annemiek de Crom

Communiceren over gezondheidsklachten is soms erg lastig. Mijn drijfveer is ingewikkelde zaken te vertalen naar heldere informatie.

JVS Bewindvoering
Als mensen hun finanicële situatie niet (al dan niet tijdelijk) onder controle hebben bieden wij hulp door het beheer over de financiën over te nemen. Bijvoorbeeld:
- bij het ontstaan van financiële problemen,
- onmogelijkheid om het financiële overzicht te behouden als gevolg van ouderdom, verslaving of langdurige ziekte,
- aanwezigheid van een handicap of andere beperking.
Rocov Hollands Midden

RHM behartigt de belangen van reizigers in het openbaar vervoer op grond van de Wet personenvervoer 2000.

RHM verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen aan provinciaal bestuur, gemeentebesturen en vervoerders.

Rover Gouda en Midden-Holland

Rover-afdeling Gouda en Midden-Holland behartigt de belangen van OV-reizigers in Midden-Holland. Hierin liggen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Duurzaamheidsplatform Zuidplas

Het Duurzaamheidsplatform Zuidplas wil de gemeente duurzamer maken door lokale acties.