Mantelzorg

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg.

Voor mantelzorg-ondersteuning kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg Zuidplas.


16-12-2020

Huishoudelijke Hulp Toelage voor 2021

16 december 2020 hebben wij vernomen dat de Huishoudelijke Hulp Toelage voor 2021 wijzigt. Er kan nog maar één toelage voor 26 uur per adres worden aangevraagd. Hierdoor ontstaan voor veel mensen problemen. Ook wordt dit aangepaste beleid vanuit de gemeente niet actief gecommuniceerd naar belanghebbenden die zelf geen navraag doen. Wij hebben hier grote problemen mee en hebben dit opgepakt. Wij komen graag in contact met iedereen die hierdoor gedupeerd raakt. We zullen een collectief bezwaar ook overwegen.

Meld u bij ons via het contactformulier of info@pgczuidplas.nl.

We houden u via de pagina Projecten > Huishoudelijke Hulp Toelage op de hoogte van de ontwikkelingen.


24-09-2020

Week van de jonge mantelzorger

Nogmaals aandacht voor alle jonge mantelzorgers in Nederland!


In de week van 5 tot en met 11 oktober is het de Week van de Jonge Mantelzorger, deel 2. Een week waarin deze doelgroep centraal staat, met volop activiteiten in het hele land.


Maar waarom eigenlijk een tweede week in 2020?

Tijdens de (eerste) Week van de Jonge Mantelzorger in juni hebben jonge mantelzorgers vooral online veel aandacht gekregen. Meer was in verband met het coronavirus niet mogelijk. Nu de maatregelen iets meer versoepeld zijn, wordt volop nagedacht over hoe het leven er na of met corona uit kan zien. Iedereen wordt uitgedaagd om nieuwe kansen te verkennen binnen de 1,5 meter samenleving. De aandacht die kinderen en jongeren tijdens fysieke activiteiten van lokale steunpunten/welzijnsorganisaties, MEE-afdelingen en GGD- en GGZ-organisaties krijgen, blijft ontzettend belangrijk. Het geeft jonge mantelzorgers de kans om gezond en krachtig op te groeien.


12-07-2020

MantelzorgNL lanceert handige app

Met welke corona-maatregelen moet ik rekening houden? Waar kan ik terecht met juridische vragen? Wat is er financieel geregeld? Hoe combineer ik werk en mantelzorg? Wat moet ik doen als ik het even niet meer zie zitten?

Voor deze vragen kon je al terecht op de website van MantelzorgNL of de Mantelzorglijn. Maar nu kun je je antwoorden ook makkelijk vinden op de nieuwe app van MantelzorgNL. Deze app is in samenwerking met Menzis Zorgkantoor ontwikkeld, zodat mensen die zorgen voor een naaste op een eenvoudige en snelle manier informatie kunnen vinden en op de hoogte kunnen blijven van relevant nieuws.

En ook handig: voor aanvullende informatie of een luisterend oor is een druk op de knop voldoende om in contact te komen met de Mantelzorglijn. Via de telefoon of WhatsApp.

Download nu

De app is vanaf nu te downloaden in de Google Playstore (Android) en App Store (iPhone).

Bron: https://www.mantelzorg.nl/nieuws/mantelzorgnl-lanceert-handige-app-voor-mantelzorgers/


12-07-2020

Brief aan Kamer:

Meer aandacht voor mantelzorgers.


De Tweede Kamer behandelde maandag 15 juni veel zorgonderwerpen die van belang zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte. In een brief vraagt Ieder(in) onder meer aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg, gebrek aan passende huisvesting en de toepassing van onvrijwillige zorg.

Werk en (mantel)zorgtaken

Steeds vaker moeten mensen werk combineren met mantelzorg voor ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte en voor kinderen met levenslange, levensbrede beperkingen. Het beroep op mantelzorgers loopt enorm op – ook juist nu tijdens de corona-crisis. Als werk en mantelzorg nog meer moeten worden gecombineerd, betekent dit dat er op de werkvloer meer aandacht moet komen voor de zorgtaken van werknemers. Werkgevers en werknemers moeten hierover meer samen in overleg. We vragen de minister hierover in gesprek te gaan met werkgevers- en werknemersorganisaties en een wettelijk mantelzorgverlof in te voeren.


Lees hier het websitebericht Brief aan Kamer: Meer aandacht voor mantelzorgers


Wmo en mantelzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Wat kun je verwachten?

De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. Je kunt hier terecht voor:

  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • ondersteuning voor jou als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

Je vraagt de hulp aan bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente. De hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet je een eigen bijdrage betalen. Kenmerkend aan de Wmo is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken wat de situatie is van degene die hulp vraagt. Daarvoor gaat de gemeente met hem en met jou als mantelzorger in gesprek.

In een zogenoemd keukentafelgesprek komt aan de orde wat je naaste zelf nog kan doen, wat jij of andere mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan beslist de gemeente óf en zo ja, welke hulp zij toekent.

De Wmo doet een groter beroep op mantelzorgers dan voorheen. Tegelijkertijd is de gemeente verplicht om je in je zorgtaken te ondersteunen. Zo kun je bijvoorbeeld een aanvraag doen voor vervangende zorg of respijtzorg. Dat kan je helpen om overbelasting te voorkomen.

Iedere gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Voor cliënten, maar ook voor mantelzorgers. De cliëntondersteuner kan je helpen bij het regelen van de juiste hulp.

Voor meer informatie kun je terecht bij je gemeente. Of kijk op www.informatielangdurigezorg.nl.

Bron: mantelzorg.nl