Actueel

12-07-2020

Gemeente Zuidplas maakt werk van

de Lokale Inclusie Agenda


Op 15 juli wordt het beleidskader sociaal domein besproken in de gemeenteraad. Hierin wordt het PGCZ genoemd als samenwerkingspartner. Wij zijn blij dat we, samen met de gemeente, stappen kunnen gaan zetten naar een inclusief Zuidplas.


Inmiddels heeft een eerste gesprek plaatsgevonden over dit onderwerp met raadsleden van ChristenUnie/SGP.


Wil jij meedenken, meepraten of op de hoogte blijven? Meld je dan aan als vriend van de stichting!
Jouw inbreng is van grote waarde en zal door ons worden meegenomen in de samenwerking met de gemeente.


Op onze pagina 'Waar zijn wij mee bezig' houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.


12-07-2020

Inclusieve speeltuinen


Op 11 juli hebben wij, op locatie, met raadsleden van het CDA gesproken over de toegankelijkheid van de speeltuinen in Zuidplas. Dit was een zeer constructief gesprek. Wij zijn blij met de politieke aandacht voor de toegankelijkheid in onze gemeente.

Op onze pagina 'Waar zijn wij mee bezig' houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

12-07-2020

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het PGCZ gaat in gesprek met de afdeling WMO van de gemeente Zuidplas. In september staat een eerste gesprek gepand waarin wij het belang van minder ingewikkelde procedures willen benadrukken. Ook willen wij bespreken of wij, in samenwerking met de afdeling WMO, voorlichting kunnen gaan geven over de werking van de WMO.

Heb je vragen of opmerking met betrekking tot de WMO? Laat het ons weten. Wij zullen dit meenemen in onze gesprekken.

Op onze pagina 'Waar zijn wij mee bezig' houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.


12-07-2020

Avondvierdaagse Home Edition


De jaarlijkse Avond4daagse gaat dit jaar toch door, in een speciale Home Edition. Samen met de Koninklijke Wandel Bond Nederland maakt ReumaNederland hier een extra bijzondere editie van. Tussen begin juni en eind augustus kun je met je (klein)kinderen meedoen met de speciale Avond4daagse – Home Edition. Je wandelt dan vanuit je huis 4 dagen een route die voor jou wordt gemaakt van 2½, 5 of 10 kilometer. Met als beloning natuurlijk de felbegeerde medaille!


Loop met je (klein)kinderen de Avond4daagse en steun ReumaNederland

Dit jaar kunnen de kinderen lopen voor onderzoek naar jeugdreuma! Voor kinderen met jeugdreuma is meedoen aan de Avond4daagse immers niet vanzelfsprekend. Bewegen, zoals lopen, spelen of fietsen, kan moeilijk zijn. Hun gewrichten werken niet mee en de kinderen zijn gauwitgeput.Door bij inschrijving €1 extra over te maken, draag je bij aan onderzoek van ReumaNederland. Zodat kinderen met jeugdreuma snel het juiste medicijn krijgen. Je kunt er ook heel gemakkelijk een sponsorloop van maken de speciale Avond4daagse sponsorpagina.

Schrijf je in om samen met je (klein)kinderen de Avond4daagse Home Edition te lopenSamenwerking

Onlangs is ReumaNederland een samenwerking aangegaan met Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Bewegen is voor de meer dan 2 miljoen Nederlanders met reuma niet altijd even makkelijk, maar wel heel belangrijk. De samenwerking moet niet alleen meer mensen met reuma aan het wandelen brengen, maar moet ook zorgen voor meer bewustwording over reuma. Dit doen we o.a. met de actie tijdens de Avond4daagse voor basisschoolleerlingen.

12-07-2020

Week van de Toegankelijkheid gaat door

Dit jaar is alles anders. Door de coronacrisis vindt het leven momenteel vooral thuis en online plaats. En we bereiden ons voor op de 1,5 meter-samenleving. Niemand weet hoelang de coronacrisis nog gaat duren.


Hoe het de komende maanden ook verder zal gaan met de coronamaatregelen, de Week van de Toegankelijkheid gaat in ieder geval door. We hopen dat ook in dit onzekere jaar in de eerste week van oktober overal in het land aandacht gevraagd zal worden voor toegankelijkheid. Op serieuze, vrolijke òf ludieke wijze!

Doe je dit jaar (weer) mee?

Heel veel online: focus op digitale toegankelijkheid

Een paspoort aanvragen, je zorg regelen, je facturen betalen; steeds meer zaken regelen we online. En door de coronacrisis is dat alleen maar toegenomen: we vergaderen online, we winkelen (veel meer) online, we spelen online en we ontmoeten elkaar online.


Daarom focust de Week van de Toegankelijkheid dit jaar op digitale toegankelijkheid. Want ook online willen mensen met een beperking volledig meedoen!


Meestal draait het in de Week van de Toegankelijk om fysieke toegankelijkheid en bejegening. Kun je overal binnenkomen? Ben je overal welkom? Wij kunnen ons daarom voorstellen dat het even zoeken is naar wat voor soort activiteit je dit jaar kunt organiseren. In ons websitebericht Week van de Toegankelijkheid 2020: focus op digitale toegankelijkheid doen we een aantal suggesties. Meer ideeën en suggesties zijn welkom!


En organiseer je toch liever een activiteit die aandacht vraagt voor de fysieke toegankelijkheid? Dat kan natuurlijk ook. Zeker nu wij ons voorbereiden op de 1,5 meter-samenleving, blijft ook dat een actueel en belangrijk onderwerp.

Bron: https://weekvandetoegankelijkheid.nl/

BLOG

van Yvonne Balvers:

Hulpmiddel

“Op een zonnige woensdag stond ik op de Goudse curiosamarkt bij een kraampje te kijken. Een andere bezoeker was in gesprek met de kraamhouder. Ik luisterde niet, maar hoorde toch wat er werd gezegd. “Weet je wat het is, scootmobielgebruikers zijn lui en dik”, hoorde ik.

Ik kon het niet laten. Ik mengde me in het gesprek met de opmerking: “Ik gebruik er ook een, hoor”. En ik vind mezelf lui noch dik, maar dat zei ik niet. Wat ik wel zei is dat ik mijn scootmobiel vlakbij had geparkeerd en daarom lekker even over de markt kon wandelen, ondanks mijn beperkte loopvermogen. Zo’n vervoermiddel waarmee je dicht bij je doel kunt komen, is ontzettend fijn. Er volgden wat verontschuldigingen, de sfeer bleef prettig, we wensten elkaar een goede dag en ik ging kijken bij een volgend kraampje.

Wel jammer dat zo’n scootmobiel tot rare oordelen over gebruikers leidt….”

Lees verder op evenyvonne.nl.

ieder(in)

Wij hebben ons als PGCZ aangesloten bij ieder(in).

Als lid van ieder(in) kunnen wij onze achterban van nog meer actuele informatie en advies voorzien. Tevens zullen wij via deze weg de samenwerking met ieder(in) zoeken om de belangen van onze achterban ook landelijk onder de aandacht te kunnen brengen. Wij zien als bestuur uit naar een langdurige en vruchtbare samenwerking.

iederin

Rolstoeldansen

Ons bestuurslid, Margriet, gecertificeerd docent op dit gebied, organiseert in Moordrecht rolstoeldansen. Als stichting vinden wij beweging en sociale contacten voor mensen met een beperking of chronische ziekte van groot belang en daarom ondersteunen wij deze activiteit. Wij willen daarom de mogelijkheid gaan bieden om tegen gereduceerd tarief deel te nemen aan deze lessen. Zowel mensen in een rolstoel of met een rollator als fysiek niet beperkte deelnemers zijn welkom en kunnen tijdens deze lessen gezamenlijk dansen. Iedereen is welkom.

Heeft u interesse om deel te nemen?

Laat u ons dit dan weten via het contactformulier op onze website.

Wij zullen in 2020 een kennismaking organiseren waarbij geïnteresseerden een proefles kunnen volgen. Meer informatie hierover volgt.


Meldpunt ieder(in)

Heb je een vraag of probleem met betrekking tot je beperking? Stuit je bijvoorbeeld op problemen bij je aanvraag van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of stuit je op een ander probleem dat je belemmert om gewoon als ieder ander mee te kunnen doen? Sinds januari 2020 kun je terecht bij het Meldpunt ieder(in).

Het meldpunt van Ieder(in) is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 085 – 400 70 22, op:

  • dinsdag en donderdag tussen 9 – 12 uur en 14 – 16 uur
  • vrijdag tussen 9 – 12 uur.

Je kunt het meldpunt ook mailen: meldpunt@iederin.nl

De medewerkers van het Meldpunt ieder(in) helpen je verder op weg. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Ze weten goed welke rechten je hebt (en welke niet) en bij welke instantie je moet aankloppen.

Ieder(in) registreert alle vragen en problemen die bij het meldpunt binnenkomen. Zij doen dat volgens de regels van de privacywet (kan ook anoniem). Knelpunten en problemen die mensen in het dagelijks leven tegenkomen, zijn voor ieder(in) belangrijke signalen. Deze signalen gebruiken zij anoniem in hun lobby. Je kunt het meldpunt daarom ook bellen als je alleen iets wilt melden.

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat en ze moeten vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Het meldpunt van Ieder(in) staat daarom open voor vragen en signalen met betrekking tot alle levensterreinen.

Uw input is nodig!

Voor het PGCZ is belangenbehartiging één van de belangrijkste bezigheden.

Wij monitoren continu wat er leeft bij de achterban en welke invloed beslissingen hebben op onze kwetsbare doelgroep. Hierin worden wij gesteund door lokale politieke partijen die naar aanleiding van door ons verstrekte informatie zaken op de politieke agenda zetten als daar aanleiding toe is.

Hiervoor is het van groot belang dat wij informatie en vragen van onze achterban ontvangen. Op dit moment ontvangen wij graag uw vragen, opmerkingen en, desgewenst anonieme, ervaringsverhalen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, passend onderwijs en de inrichting van de openbare ruimte met betrekking tot toegankelijkheid voor mensen met een beperking, zoals bushaltes, speeltuinen et cetera.

U kunt uw vragen, opmerkingen en ervaringsverhalen met ons delen via ons contactformulier of per e-mail.