Actueel

Bestuurswijziging


Binnen het bestuur heeft een wijziging plaatsgevonden. Mevrouw Verdoold is afgetreden als bestuurslid van de stichting. Wij danken mevrouw Verdoold voor haar inzet voor de stichting. De functie van penningmeester is overgenomen door onze secretaris Linda van Suchtelen van de Haare en de functie van secretaris is overgenomen door bestuurslid Margriet de Lange. Er heeft zich inmiddels iemand aangemeld om ons als vrijwilliger te ondersteunen en mogelijk toe te treden tot het bestuur. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Desondanks zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers en/of bestuursleden om meer van onze doelen te kunnen realiseren.


Bent u geïnteresseerd, gemotiveerd en enthousiast?

Dan bent u van harte welkom! Voor meer informatie, neem contact met ons op via het contactformulier op onze website.


ieder(in)

Wij hebben ons als PGCZ aangesloten bij ieder(in).

Als lid van ieder(in) kunnen wij onze achterban van nog meer actuele informatie en advies voorzien. Tevens zullen wij via deze weg de samenwerking met ieder(in) zoeken om de belangen van onze achterban ook landelijk onder de aandacht te kunnen brengen. Wij zien als bestuur uit naar een langdurige en vruchtbare samenwerking.

iederin

Rolstoeldansen

Ons bestuurslid, Margriet, gecertificeerd docent op dit gebied, organiseert in Moordrecht rolstoeldansen. Als stichting vinden wij beweging en sociale contacten voor mensen met een beperking of chronische ziekte van groot belang en daarom ondersteunen wij deze activiteit. Wij willen daarom de mogelijkheid gaan bieden om tegen gereduceerd tarief deel te nemen aan deze lessen. Zowel mensen in een rolstoel of met een rollator als fysiek niet beperkte deelnemers zijn welkom en kunnen tijdens deze lessen gezamenlijk dansen. Iedereen is welkom.

Heeft u interesse om deel te nemen?

Laat u ons dit dan weten via het contactformulier op onze website.

Wij zullen in 2020 een kennismaking organiseren waarbij geïnteresseerden een proefles kunnen volgen. Meer informatie hierover volgt.

BLOG

van
Yvonne Balvers:

Bijsluiter

“Wie ziek is gebruikt vaak medicijnen en daar hoort een bijsluiter bij. Nu heeft dat specifieke stuk tekst een erg slechte naam. “De bijsluiter? Die lees ik niet want dan durf ik die pillen niet meer te slikken”. Dat hoor en lees ik regelmatig. Maar een bijsluiter is gewoon de gebruiksaanwijzing: Hoe werken je medicijnen eigenlijk?


Wat is de overeenkomst tussen een bijsluiter en een Ikea-kastje? Wat is een GIP? En wat heb je daar als patiënt aan?”


Lees verder op EvenYvonne.nl


Meldpunt ieder(in)

Heb je een vraag of probleem met betrekking tot je beperking? Stuit je bijvoorbeeld op problemen bij je aanvraag van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of stuit je op een ander probleem dat je belemmert om gewoon als ieder ander mee te kunnen doen? Sinds januari 2020 kun je terecht bij het Meldpunt ieder(in).

Het meldpunt van Ieder(in) is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 085 – 400 70 22, op:

  • dinsdag en donderdag tussen 9 – 12 uur en 14 – 16 uur
  • vrijdag tussen 9 – 12 uur.

Je kunt het meldpunt ook mailen: meldpunt@iederin.nl

De medewerkers van het Meldpunt ieder(in) helpen je verder op weg. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Ze weten goed welke rechten je hebt (en welke niet) en bij welke instantie je moet aankloppen.

Ieder(in) registreert alle vragen en problemen die bij het meldpunt binnenkomen. Zij doen dat volgens de regels van de privacywet (kan ook anoniem). Knelpunten en problemen die mensen in het dagelijks leven tegenkomen, zijn voor ieder(in) belangrijke signalen. Deze signalen gebruiken zij anoniem in hun lobby. Je kunt het meldpunt daarom ook bellen als je alleen iets wilt melden.

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat en ze moeten vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Het meldpunt van Ieder(in) staat daarom open voor vragen en signalen met betrekking tot alle levensterreinen.

Uw input is nodig!

Voor het PGCZ is belangenbehartiging één van de belangrijkste bezigheden.

Wij monitoren continu wat er leeft bij de achterban en welke invloed beslissingen hebben op onze kwetsbare doelgroep. Hierin worden wij gesteund door lokale politieke partijen die naar aanleiding van door ons verstrekte informatie zaken op de politieke agenda zetten als daar aanleiding toe is.

Hiervoor is het van groot belang dat wij informatie en vragen van onze achterban ontvangen. Op dit moment ontvangen wij graag uw vragen, opmerkingen en, desgewenst anonieme, ervaringsverhalen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, passend onderwijs en de inrichting van de openbare ruimte met betrekking tot toegankelijkheid voor mensen met een beperking, zoals bushaltes, speeltuinen et cetera.

U kunt uw vragen, opmerkingen en ervaringsverhalen met ons delen via ons contactformulier of per e-mail.