Actueel


24 september 2020

Bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering is op vrijdag 30 oktober om 14:00 uur.

Als u de bestuursvergadering wilt bijwonen kunt u zich, uiterlijk 13 oktober aanmelden via het contactformulier op de website.


24 september 2020

Vrijwilligers

Het PGCZ leeft in de gemeente. Het netwerk wordt steeds groter en we zijn gesprekspartner aan vele tafels.

Dit geeft de belangenbehartiging van mensen met een handicap of chronische ziekte in Zuidplas een enorme boost. Steeds meer mensen weten ons te vinden. Voor informatie, voor samenwerking, voor hulp maar ook om ons te helpen. Ons team is de afgelopen periode versterkt met vier vrijwilligers. Naast Linda, die een stapje terug heeft gedaan vanuit het bestuur hebben wij Tamara, Karin en Liza mogen verwelkomen. Hierdoor kunnen wij nog meer van onze doelen nastreven. Tamara stelt zich aan u voor:

Ik ben Tamara. Ben 38 jaar en getrouwd met Karel, samen hebben we een zoontje van 5 jaar en daarnaast ben ik de butler van een aantal katten.


Normaal fotografeer ik o.a. op fantasy en keltische festivals, alleen zijn die er dit jaar niet.


Binnen onze gemeente doe ik vrijwilligers werk, zowel bij Stichting cupcakes voor kids als Welzijn Zuidplas (peuterdisco). Toen ik de oproep zag van PGCZ wist ik gelijk dat ik daaraan wilde meewerken. Ik heb diabetes, een onzichtbare ziekte, die wel grote gevolgen kan hebben.

Daarnaast heb ik fibromyalgie en een longziekte, ook deze beide zijn aan de buitenkant niet te zien. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om deze onzichtbare ziektes zichtbaar te maken. Vooral bij jongeren en jong volwassenen, omdat het je ineens kan overkomen.


24 september 2020

G.I.P.S.

Eind januari zal het PGCZ starten met het Gehandicapten Informatie Project Scholen. Met onze vrijwilligers zullen wij voorlichting gaan geven op basisscholen in de gemeente Zuidplas. We zullen de groepen 7, zowel theoretisch als praktisch, voorlichten over hoe het is om te leven met een beperking. Het doel hierbij is het overbrengen van kennis en creëren van begrip. We starten op een school in Zevenhuizen en hopen daarna uit te breiden naar alle basisscholen in onze gemeente.

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op!


16 september 2020

Toegankelijkheid Sportaccommodaties

Tijdens de raadsvergadering van 15 september 2020, tijdens de bespreking van de sportvisie, vroeg raadslid Bakker van de ChristenUnie/SGP aan wethouder Verbeek of hij bereid was om het PGCZ te vragen om de sportaccommodaties in Zuidplas te schouwen op toegankelijkheid. De wethouder gaf aan deze handschoen op te pakken.

Wij zijn erg blij met de aandacht en bewustwording omtrent toegankelijkheid. Ook wij zullen deze handschoen dan ook graag oppakken!


12 juli 2020

Gemeente Zuidplas maakt werk van

de Lokale Inclusie Agenda


Op 15 juli wordt het beleidskader sociaal domein besproken in de gemeenteraad. Hierin wordt het PGCZ genoemd als samenwerkingspartner. Wij zijn blij dat we, samen met de gemeente, stappen kunnen gaan zetten naar een inclusief Zuidplas.


Inmiddels heeft een eerste gesprek plaatsgevonden over dit onderwerp met raadsleden van ChristenUnie/SGP.


Wil jij meedenken, meepraten of op de hoogte blijven? Meld je dan aan als vriend van de stichting!
Jouw inbreng is van grote waarde en zal door ons worden meegenomen in de samenwerking met de gemeente.


Op onze pagina 'Waar zijn wij mee bezig' houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.


12 juli 2020

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het PGCZ gaat in gesprek met de afdeling WMO van de gemeente Zuidplas. In september staat een eerste gesprek gepland waarin wij het belang van minder ingewikkelde procedures willen benadrukken. Ook willen wij bespreken of wij, in samenwerking met de afdeling WMO, voorlichting kunnen gaan geven over de werking van de WMO.

Heb je vragen of opmerking met betrekking tot de WMO? Laat het ons weten. Wij zullen dit meenemen in onze gesprekken.

Op onze pagina 'Waar zijn wij mee bezig' houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

12 juli 2020

Week van de Toegankelijkheid gaat door

Dit jaar is alles anders. Door de coronacrisis vindt het leven momenteel vooral thuis en online plaats. En we bereiden ons voor op de 1,5 meter-samenleving. Niemand weet hoelang de coronacrisis nog gaat duren.


Hoe het de komende maanden ook verder zal gaan met de coronamaatregelen, de Week van de Toegankelijkheid gaat in ieder geval door. We hopen dat ook in dit onzekere jaar in de eerste week van oktober (5 tot en met 9 oktober) overal in het land aandacht ) gevraagd zal worden voor toegankelijkheid. Op serieuze, vrolijke òf ludieke wijze!

Doe je dit jaar (weer) mee?

Heel veel online: focus op digitale toegankelijkheid

Een paspoort aanvragen, je zorg regelen, je facturen betalen; steeds meer zaken regelen we online. En door de coronacrisis is dat alleen maar toegenomen: we vergaderen online, we winkelen (veel meer) online, we spelen online en we ontmoeten elkaar online.


Daarom focust de Week van de Toegankelijkheid dit jaar op digitale toegankelijkheid. Want ook online willen mensen met een beperking volledig meedoen!


Meestal draait het in de Week van de Toegankelijk om fysieke toegankelijkheid en bejegening. Kun je overal binnenkomen? Ben je overal welkom? Wij kunnen ons daarom voorstellen dat het even zoeken is naar wat voor soort activiteit je dit jaar kunt organiseren. In ons websitebericht Week van de Toegankelijkheid 2020: focus op digitale toegankelijkheid doen we een aantal suggesties. Meer ideeën en suggesties zijn welkom!


En organiseer je toch liever een activiteit die aandacht vraagt voor de fysieke toegankelijkheid? Dat kan natuurlijk ook. Zeker nu wij ons voorbereiden op de 1,5 meter-samenleving, blijft ook dat een actueel en belangrijk onderwerp.

Bron: https://weekvandetoegankelijkheid.nl/

BLOG

van Yvonne Balvers:

Honderd procent

Door de coronamaatregelen kan er maar één klant tegelijk in mijn plaatselijke apotheek. Terwijl ik in mijn eentje stond te wachten tot mijn medicijnen waren gepakt viel mijn oog op een shampoofles op een plank achter de balie. Daar stond met grote letters op vermeld: “Verwijdert tot honderd procent van uw roos.” Over reclame moet je niet nadenken. Maar ja, ik gebruik nogal veel soorten medicatie, het wachten duurde lang.

Dus dacht ik toch verder na over dat ‘tot honderd procent’. Wat betekent dat? En hoe zit dat dan met medicijnen? En met die coronamedicatie of -vaccins waar we allemaal zo op hopen?

Lees verder op evenyvonne.nl.


ieder(in)

Wij hebben ons als PGCZ aangesloten bij ieder(in).

Als lid van ieder(in) kunnen wij onze achterban van nog meer actuele informatie en advies voorzien. Tevens zullen wij via deze weg de samenwerking met ieder(in) zoeken om de belangen van onze achterban ook landelijk onder de aandacht te kunnen brengen. Wij zien als bestuur uit naar een langdurige en vruchtbare samenwerking.

iederin

Rolstoeldansen

Ons bestuurslid, Margriet, gecertificeerd docent op dit gebied, organiseert in Moordrecht rolstoeldansen. Als stichting vinden wij beweging en sociale contacten voor mensen met een beperking of chronische ziekte van groot belang en daarom ondersteunen wij deze activiteit. Wij willen daarom de mogelijkheid gaan bieden om tegen gereduceerd tarief deel te nemen aan deze lessen. Zowel mensen in een rolstoel of met een rollator als fysiek niet beperkte deelnemers zijn welkom en kunnen tijdens deze lessen gezamenlijk dansen. Iedereen is welkom.

Heeft u interesse om deel te nemen?

Laat u ons dit dan weten via het contactformulier op onze website.

Wij zullen in 2020 een kennismaking organiseren waarbij geïnteresseerden een proefles kunnen volgen. Meer informatie hierover volgt.


Meldpunt ieder(in)

Heb je een vraag of probleem met betrekking tot je beperking? Stuit je bijvoorbeeld op problemen bij je aanvraag van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of stuit je op een ander probleem dat je belemmert om gewoon als ieder ander mee te kunnen doen? Sinds januari 2020 kun je terecht bij het Meldpunt ieder(in).

Het meldpunt van Ieder(in) is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 085 – 400 70 22, op:

  • dinsdag en donderdag tussen 9 – 12 uur en 14 – 16 uur
  • vrijdag tussen 9 – 12 uur.

Je kunt het meldpunt ook mailen: meldpunt@iederin.nl

De medewerkers van het Meldpunt ieder(in) helpen je verder op weg. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Ze weten goed welke rechten je hebt (en welke niet) en bij welke instantie je moet aankloppen.

Ieder(in) registreert alle vragen en problemen die bij het meldpunt binnenkomen. Zij doen dat volgens de regels van de privacywet (kan ook anoniem). Knelpunten en problemen die mensen in het dagelijks leven tegenkomen, zijn voor ieder(in) belangrijke signalen. Deze signalen gebruiken zij anoniem in hun lobby. Je kunt het meldpunt daarom ook bellen als je alleen iets wilt melden.

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat en ze moeten vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Het meldpunt van Ieder(in) staat daarom open voor vragen en signalen met betrekking tot alle levensterreinen.

Uw input is nodig!

Voor het PGCZ is belangenbehartiging één van de belangrijkste bezigheden.

Wij monitoren continu wat er leeft bij de achterban en welke invloed beslissingen hebben op onze kwetsbare doelgroep. Hierin worden wij gesteund door lokale politieke partijen die naar aanleiding van door ons verstrekte informatie zaken op de politieke agenda zetten als daar aanleiding toe is.

Hiervoor is het van groot belang dat wij informatie en vragen van onze achterban ontvangen. Op dit moment ontvangen wij graag uw vragen, opmerkingen en, desgewenst anonieme, ervaringsverhalen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, passend onderwijs en de inrichting van de openbare ruimte met betrekking tot toegankelijkheid voor mensen met een beperking, zoals bushaltes, speeltuinen et cetera.

U kunt uw vragen, opmerkingen en ervaringsverhalen met ons delen via ons contactformulier of per e-mail.