Actueel

16-12-2020

Huishoudelijke Hulp Toelage voor 2021

16 december 2020 hebben wij vernomen dat de Huishoudelijke Hulp Toelage voor 2021 wijzigt. Er kan nog maar één toelage voor 26 uur per adres worden aangevraagd. Hierdoor ontstaan voor veel mensen problemen. Ook wordt dit aangepaste beleid vanuit de gemeente niet actief gecommuniceerd naar belanghebbenden die zelf geen navraag doen. Wij hebben hier grote problemen mee en hebben dit opgepakt. Wij komen graag in contact met iedereen die hierdoor gedupeerd raakt. We zullen een collectief bezwaar ook overwegen.

Meld u bij ons via het contactformulier of info@pgczuidplas.nl.

We houden u via de pagina Projecten > Huishoudelijke Hulp Toelage op de hoogte van de ontwikkelingen.


6-12-2020

PGCZ ook actief in Waddinxveen

[PERSBERICHT]

Toen het Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas kennis nam van het voorgenomen opheffen van het Platform Gehandicapten Waddinxveen was het bestuur van mening dat het goede werk in Waddinxveen dient te worden voortgezet. Daarom zal het Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas met ingang van 1 januari 2021 haar werkgebied uitbreiden met Waddinxveen.

Om de belangenbehartiging van mensen met een handicap of chronische ziekte in Waddinxveen voort te zetten zal het PGCZ haar werkzaamheden en activiteiten ook daar gaan uitvoeren. De activiteiten bestaan onder andere uit belangenbehartiging, informatievoorziening en het creëren van bewustwording.

Het PGCZ behartigt de belangen van mensen met een beperking zowel individueel als collectief door het creëren van bewustwording bij, en samenwerking en overleg met, de gemeente en belanghebbende organisaties en instanties. Informatievoorziening vindt plaats op de website www.pgczuidplas.nl en via Facebook, Twitter en Instagram.

Het PGCZ brengt vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. Geïnteresseerden kunnen zich via de website, kosteloos en vrijblijvend, aanmelden als vriend van de stichting.

Daarnaast organiseert het PGCZ regelmatig themabijeenkomsten met relevante onderwerpen voor mensen met een beperking en de mensen om hen heen. Ook het, in Waddinxveen reeds bekende, Gehandicapten Informatie Project Scholen, wordt door het PGCZ aangeboden. Het PGCZ is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en bestuursleden. Heeft u interesse om u, met het PGCZ, in te zetten voor een inclusieve samenleving? Dan komt het bestuur graag met u in contact. Alle contactgegevens van het PGCZ vind u op www.pgczuidplas.nl      


13-11-2020

Bestuurswijziging

Binnen het bestuur heeft een wijziging plaatsgevonden. Margriet de Lange is afgetreden als bestuurslid van de stichting. Wij danken Margriet voor haar inzet als bestuurslid. Wij zijn blij dat zij als vrijwilliger actief blijft voor het PGCZ.

De functie van penningmeester is overgenomen door onze secretaris Rachèlle Stormbroek. Op dit moment zijn wij in gesprek met een kandidaat bestuurslid en ‘loopt’ een vrijwilliger met het bestuur mee met de intentie mogelijk tot het bestuur toe te treden. Daarnaast hebben wij altijd plaats voor enthousiaste mensen om ons bestuur te versterken.

Bent u geïnteresseerd, gemotiveerd en enthousiast? Dan bent u van harte welkom! Voor meer informatie, neem contact met ons op via het contactformulier op onze website.


7-12-2020

Nationale vrijwilligersdag

Op 7 december, dag van de vrijwilliger, heeft het bestuur haar vrijwilligers met een kaartje bedankt voor hun inzet voor de stichting.


Wij zijn blij met onze vrijwilligers!


Het PGCZ is altijd op zoek naar helpende handen. Lijkt het u leuk om als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.


25-11-2020

Ieder(in) heet PGCZ welkom

Op 25 november 2020 heeft de algemene ledenvergadering van Ieder(in) ingestemd met het lidmaatschap van het PGCZ. De mooie woorden waarmee wij werden geïntroduceerd bij de leden willen wij graag met u delen.

“Het bestuur van Stichting PGC Zuidplas bestaat uit ervaringsdeskundigen met een stevig professioneel profiel en jarenlange ervaring in lokale belangenbehartiging. Ze kiezen heel bewust voor het lidmaatschap van Ieder(in).

De stichting ziet ook de eigen toegevoegde waarde voor Ieder(in). Onder andere door het doorgeven van signalen uit de praktijk van de gemeente Zuidplas, hun gemeentelijk netwerk van ervaringsdeskundigen en de waarde van lokale belangenbehartiging in het licht van de decentralisaties. PGC Zuidplas is een inspirerend voorbeeld voor andere lokale belangenbehartigers.”


14-12-2020

Samenwerking met de gemeente Zuidplas

In de afgelopen periode is de samenwerking met de gemeente Zuidplas op diverse manieren geïntensiveerd.

Input herstraatprogramma

Het PGCZ is door de gemeente Zuidplas gevraagd input te geven voor het herstraatprogramma 2021. In januari 2021 gaan wij om de tafel met betrokken ambtenaren om gezamenlijk te bepalen waar verbeteringen kunnen worden aangebracht aan de bestrating in de gemeente. Hierbij zullen wij ons hard maken voor verbetering van toegankelijkheid. Zo zijn er verbeterslagen te maken in onder andere de bereikbaarheid van de inmiddels toegankelijk gemaakte bushaltes en speeltuinen. Heeft u suggesties? Laat het ons weten!D.I.O.R.

In het nieuwe Duurzaam Handboek Inrichting Openbare Ruimte (D.I.O.R.) zijn vernieuwde richtlijnen binnen een digitaal platform geplaatst. Het thema toegankelijke openbare ruimte Zuidplas heeft hierbij een prominente plaats gekregen. Deze tool waarborgt dat de (ontwerp)richtlijnen voor de openbare ruimte binnen toekomstige reconstructie- en herontwikkelingsprojecten worden toegepast. In dit handboek wordt aangegeven dat naast de CROW richtlijnen, indien nodig, het PGCZ in de ontwerpfase van een project bevraagd kan worden.Contactpersoon

Sinds november heeft het PGCZ een vast contactpersoon op ambtelijk niveau binnen de gemeente Zuidplas. Met deze contactpersoon zal periodiek overleg plaatsvinden waardoor wij in staat zijn signalen laagdrempelig te delen en op een nog constructievere wijze te kunnen samenwerken met de gemeente.


21-12-2020

Discriminatie, meld het bij Stichting iDb

Regelmatig worden mensen anders behandeld op gronden die er niet toe doen. U wordt bijvoorbeeld uitgescholden door uw buren, omdat u een andere afkomst of huidskleur heeft. U wordt niet serieusgenomen vanwege uw handicap, of getreiterd op uw werk vanwege uw homoseksualiteit. Laat het er niet bij zitten en meld het bij Stichting voor Inclusie & discriminatiebestrijding.

Stichting iDb is een onafhankelijk organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie in uw gemeente. U kunt er terecht voor al uw vragen, kosteloos advies en ondersteuning of het (anoniem) melden van discriminatie. Ga naar www.stichtingidb.nl of bel naar: (0800) 321 86 86 (gratis).

Contactgegevens:

Stichting iD

Koninginnegracht 12, 2514 AA Den Haag

Postbus 59, 2501 CN DEN HAAG

Tel.: 0800-321 86 86

E-mail: info@stichtingidb.nl

Website: www.stichtingidb.nl

BLOG


van Yvonne Balvers:


‘Komkommers en mondkapjes’


“En daar zitten we dan, midden in de tweede golf. Met iets meer ervaring en kennis dan in die eerste golf. De dagelijkse gang van zaken is een oefening in aanpassen en geduld.

Je de corona voelen? …”

Lees verder op evenyvonne.nl.

Meldpunt ieder(in)

Heb je een vraag of probleem met betrekking tot je beperking? Stuit je bijvoorbeeld op problemen bij je aanvraag van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of stuit je op een ander probleem dat je belemmert om gewoon als ieder ander mee te kunnen doen? Sinds januari 2020 kun je terecht bij het Meldpunt ieder(in).

Het meldpunt van Ieder(in) is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 085 – 400 70 22, op:

  • dinsdag en donderdag tussen 9 – 12 uur en 14 – 16 uur
  • vrijdag tussen 9 – 12 uur.

Je kunt het meldpunt ook mailen: meldpunt@iederin.nl

De medewerkers van het Meldpunt ieder(in) helpen je verder op weg. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Ze weten goed welke rechten je hebt (en welke niet) en bij welke instantie je moet aankloppen.

Ieder(in) registreert alle vragen en problemen die bij het meldpunt binnenkomen. Zij doen dat volgens de regels van de privacywet (kan ook anoniem). Knelpunten en problemen die mensen in het dagelijks leven tegenkomen, zijn voor ieder(in) belangrijke signalen. Deze signalen gebruiken zij anoniem in hun lobby. Je kunt het meldpunt daarom ook bellen als je alleen iets wilt melden.

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat en ze moeten vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Het meldpunt van Ieder(in) staat daarom open voor vragen en signalen met betrekking tot alle levensterreinen.

Blijf op de hoogte!

Het PGCZ behartigt de belangen van mensen met een beperking zowel individueel als collectief door het creëren van bewustwording bij, en samenwerking en overleg met, de gemeente en belanghebbende organisaties en instanties.

Onze website heeft u al gevonden. Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram voor actuele informatie.

Het PGCZ brengt vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u de nieuwsbrief vers van de pers ontvangen? Meld u dan nu, kosteloos en vrijblijvend, aan als vriend van de stichting!

U kunt uw vragen, opmerkingen en ervaringsverhalen met ons delen via ons contactformulier of per e-mail.