Actueel


Aankondiging bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering is gepland op donderdag 13 februari 2020 in Moordrecht. De bestuursvergaderingen van het PGCZ zijn openbaar, met uitzondering van besloten delen in verband met privacy-gevoeligheid. Als u bij de bestuursvergadering aanwezig wilt zijn, vragen wij u zich uiterlijk 6 februari 2020 aan te melden via bestuur@pgczuidplas.nl.


OPROEP

In verband met twee belangrijke, op korte termijn startende, projecten hebben wij u nodig!

We gaan namelijk aan de slag met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en er is ons gevraagd informatie aan te leveren aangaande discriminatie met betrekking tot de inclusieve samenleving.

Graag ontvangen wij van u:

  • uw ervaringen, zowel positief als negatief

  • uw vragen aangaande beide onderwerpen

  • alle relevante informatie die u met ons wil delen

U kunt dit aan ons sturen via het contactformulier of per e-mail. Dit mag desgewenst anoniem.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.


OPROEP

Er bereiken ons steeds meer verontrustende signalen over een tekort aan plaatsen in het passend onderwijs. Dit heeft voor de betreffende gezinnen forse gevolgen.

Wij willen dit probleem onder de aandacht brengen en de lokale politiek vragen om maatregelen. Hiervoor hebben wij de verhalen van betrokkenen nodig.

Stuurt u ons alstublieft uw verhaal via het contactformulier of per e-mail. Dit mag desgewenst anoniem.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.Verslagen bijeenkomsten 'Wat Werkt?'

Wat Werkt?
Moordrecht

11 november 2019

De eerste bijeenkomst, in een serie van vier, met het thema 'Arbeid en Gezondheid' in Moordrecht, was zeer geslaagd. Annemiek de Crom van 'Communicatie Arbeid en Gezondheid' gaf een zeer interessante lezing over solliciteren met een beperking. Er werd onder andere gesproken over wat en wanneer je verteld over je beperking.

Na de pauze sloten wethouder Jan Willem Schuurman en een arbeidsmakelaar van de IJsselgemeenten aan. Er ontstond een zeer informatief gesprek waarbij de arbeidsmakelaar vertelde over garantiebanen* voor mensen met een beperking die niet in aanmerking komen voor een uitkering.


* garantiebanen

De overheid heeft met werkgevers de banenafspraak gemaakt. Zodat mensen met een beperking vaker werk kunnen vinden. Dit werk noemen we garantiebanen. Het gaat als volgt:

  • werkgevers nemen mensen met een beperking in dienst
  • de werkgever krijgt van ons een deel van het loon
  • wij helpen u en de werkgever met aanpassingen en begeleiding


Meer informatie over dit onderwerp vind u op de site van IJsselgemeenten.

Wat Werkt?
Moerkapelle

26 november 2019In Moerkapelle ging de lezing van Annemiek de Crom over het traject na een ziekmelding. Hierbij werd gesproken over de Wet Poortwachter, het traject tot aan de WIA-aanvraag.

Na de pauze lichtten twee arbeidsdeskundigen van het UWV het traject na de WIA-aanvraag toe. Ook beantwoordden zij vele vragen van de enthousiaste aanwezigen. Het was voor alle partijen een leerzame avond.


Wat Werkt?
Zevenhuizen

11 december 2019In Zevenhuizen zijn we, tijdens de derde bijeenkomst van Wat Werkt?, uitgebreid ingegaan op het werken als zelfstandig ondernemer met een beperking. Annemiek de Crom van 'Communicatie Arbeid en Gezondheid' ging tijdens haar lezing in op de voor- en nadelen van het zelfstandig ondernemerschap voor mensen met een beperking.

Na de pauze sprak de voorzitter van stichting ZZP Nederland over de actuele ontwikkelingen voor zelfstandig ondernemers en de valkuilen die men kan tegenkomen. De aanwezige arbeidsdeskundige van het UWV gaf uitleg over de voorzieningen van het UWV voor mensen met een uitkering die willen starten als zelfstandig ondernemer. Meer informatie hierover is te vinden op zowel werk.nl, van het UWV, als het ondernemersplein, van de Kamer van Koophandel.

Wat Werkt?
Nieuwerkerk

aan den IJssel

18 december 2019De vierde en laatste bijeenkomst van Wat Werkt? stond in het teken van plezierig aan het werk blijven en het verdelen van je energie. Ook deze lezing van Annemiek de Crom gaf de deelnemers weer veel nieuwe inzichten.

Onderstaande afbeelding kunt u aanklikken om het filmpje bij deze lezing te bekijken.

Een medewerker van MEE heeft na de pauze uitleg gegeven over wat MEE zoal doet en kan betekenen voor mensen met een arbeidsbeperking. Na het napraten met onder andere aanwezigen van de Zonnebloem, afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel, en een aanwezige reïntegratiecoach werd de bijeenkomst afgesloten met een toespraak van wethouder Daan de Haas.Groene Hart Hopper

Update december 2019:

Begin december 2019 ontvingen wij een reactie van het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zuidplas op onze brieven aangaande de problemen met de Groene Hart Hopper en het leerlingenvervoer. Hierin geven zij aan de problematiek te herkennen en te erkennen. De verantwoordelijke partijen zijn aangesproken op de problemen en verzocht kwaliteitsverbetering te realiseren. Dit heeft reeds geleid tot diverse aanpassingen waardoor de kwaliteit toeneemt. Men neemt onze signalen zeer serieus en zal de geleverde kwaliteit scherp in de gaten houden.


Update november 2019:

PGCZ heeft naar aanleiding van ontvangen klachten een brief gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders met het verzoek maatregelen te nemen ten einde de kwaliteit te verbeteren. Vanuit een regionale samenwerking met andere platforms heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de contractmanager van de gemeente. Hierbij is ons duidelijk geworden dat men de ervaren problemen serieus neemt en er hard gewerkt wordt aan het verbeteren van de kwaliteit. Dit heeft reeds geleid tot daadwerkelijke kwaliteitsverbetering.


Oorspronkelijke bericht:

Maakt u gebruik van de Groene Hart Hopper? Wij horen graag uw ervaringen, zowel positief als negatief. Deze signalen willen wij gaan gebruiken in onze gesprekken met de gemeente.


Laat het ons weten via ons contactformulier

BLOGS

van
Yvonne Balvers:

Kintsugi


Als je een bordje van aardewerk of porselein laat vallen en het breekt in stukken, kún je die stukken natuurlijk weggooien. Je zou dat bordje ook kunnen lijmen, misschien was het je wel dierbaar en wil je het niet kwijt. Dan kun je proberen de scherven zo onzichtbaar mogelijk aan elkaar te zetten. Zodat het weer bijna als vanouds lijkt en je bijna kunt vergeten dat het ooit gevallen is. Maar je kunt er ook voor kiezen om die beschadigingen extra te benadrukken.

Lees verder op EvenYvonne.nlSirene

Vorig najaar zat ik bij de medisch pedicure. Terwijl zij mijn teennagels knipte hoorden we sirene’s. Wat later stond er een man in uniform voor het raam. De pedicure ging polshoogte nemen en kwam vol verbazing weer naar binnen. Er stonden twee brandweerwagens, twee politiewagens en een ambulance klaar. Allemaal voor mij. Dat zal ik u even uitleggen.

Lees verder op EvenYvonne.nl

Gesprek wethouders

Op 2 september 2019 is een afvaardiging van het bestuur in gesprek gegaan met wethouders Schuurman en De Haas van de gemeente Zuidplas. Na een eerste kennismaking met het nieuwe bestuur is er gesproken over de doelen en speerpunten van het PGCZ. Zo is er gesproken over de concessie openbaar vervoer Zuid-Holland Noord en het vijfde dorp in de Zuidplaspolder. Duidelijk werd dat op beide gebieden onze ervaringsdeskundige input welkom is.

Ook is er gesproken over de uitvoering van de WMO en hoe wij een brug zouden kunnen vormen tussen onze doelgroep en de gemeente op dit gebied. De toegankelijkheid van de bushaltes in de gemeente en de trottoirs in De Jonge Veenen in Moerkapelle waren eveneens gespreksonderwerp.

Voor wat betreft de bushaltes ontvangen wij op korte termijn een statusupdate van de verantwoordelijk wethouder die desgevraagd toezegde de situatie rondom de genoemde trottoirs te zullen bestuderen.

Wij hebben het gesprek als zeer prettig en erg constructief ervaren en zien erg uit naar de verdere samenwerking met de gemeente.

Vriend
van de stichting

Om de daadkracht van Platform Gehandicapten Chronisch zieken Zuidplas zo groot mogelijk te houden is een stevige achterban noodzakelijk.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, meld u zich dan kosteloos en vrijblijvend aan als vriend van de stichting. U ontvangt dan automatisch onze nieuwsbrief.


Aanmelden kan via ons contactformulier.

Oproep vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij diverse activiteiten. Bijvoorbeeld bij onze bijeenkomsten.


Aanmelden kan via ons contactformulier.