Huishoudelijke Hulp Toelage

20-12-2020

Artikel Gouwe IJsselnieuws

Ook de media heeft de ontwikkelingen rondom de HHT voor 2021 opgepikt.

"Het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken (PGCZ) maakt zich zorgen over de versobering van de Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT) door de gemeente Zuidplas. Deze is per 2021 aangepast maar niet gecommuniceerd naar de ontvangers.

Volgens voorzitter Danny Rombouts is de toelage aangepast van 1 voucher per ontvanger naar 1 voucher per adres. “Veel mantelzorgers maken gebruik van deze regeling. Hen wordt nu geadviseerd een WMO indicatie aan te vragen maar daar zullen veel mantelzorgers pas voor in aanmerking komen als zij al overbelast zijn” aldus Rombouts."

Lees hier het gehele artikel op Gouwe IJsselnieuws.


16-12-2020

Huishoudelijke Hulp Toelage voor 2021

16 december 2020 hebben wij vernomen dat de Huishoudelijke Hulp Toelage voor 2021 wijzigt. Er kan nog maar één toelage voor 26 uur per adres worden aangevraagd. Hierdoor ontstaan voor veel mensen problemen. Ook wordt dit aangepaste beleid vanuit de gemeente niet actief gecommuniceerd naar belanghebbenden die zelf geen navraag doen. Wij hebben hier grote problemen mee en hebben dit opgepakt. Wij komen graag in contact met iedereen die hierdoor gedupeerd raakt. We zullen een collectief bezwaar ook overwegen.

Meld u bij ons via het contactformulier of info@pgczuidplas.nl.