Leerlingenvervoer

Als uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat of vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar een reguliere school kan reizen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. Ook als de afstand tot een basisschool van de gewenste geloofs- of levensovertuiging groot is, kunt u mogelijk een vergoeding aanvragen.

21-12-2020

We praten mee

Onze brief aan het college is nog niet beantwoord. Wel hebben wij onlangs een gesprek gevoerd met wethouder Verbeek over de kwaliteit van het leerlingenvervoer. Hierin heeft de wethouder aangegeven een vervolggesprek met ons te willen voeren waarin mogelijkheden worden besproken om de kwaliteit van het leerlingenvervoer structureel te verbeteren. Hierbij zijn ervaringsdeskundigen van harte welkom om mee te praten en denken. Daarnaast heeft de wethouder toegezegd het PGCZ te betrekken in de komende aanbesteding van het leerlingenvervoer.


24-09-2020

Kwaliteit leerlingenvervoer kan beter

Nadat wij vorig jaar in oktober een brief aan het college hadden gestuurd met betrekking tot de vele klachten die wij ontvingen over het leerlingenvervoer, en wij uit de antwoorden opmaakten dat het college werk ging maken van kwaliteitsverbetering waren wij vol vertrouwen dat die er ook zou komen. Niets is minder waar.

Er bereiken ons de afgelopen weken weer veel klachten en die zijn inhoudelijk niet veel anders dan die van vorig jaar. Wij hebben het college dus opnieuw een brief gestuurd met de vraag wat er het afgelopen jaar is gedaan aan kwaliteitsverbetering en hoe men de problemen, die er kennelijk nog steeds zijn, wil gaan oplossen. Wij wachten de antwoorden van het college in deze af.