Bushaltes gemeente Zuidplas

Al enige tijd is het Platform Gehandicapten Zuidplas als gesprekspartner betrokken bij de aanpassingen van de bushaltes in de gemeente Zuidplas. Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas zet dit project onverminderd voort. Tot dat alle bushaltes in de gemeente toegankelijk zijn. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de vorderingen.24 september 2020

Toegankelijkheid bushaltes

PGCZ vraagt aandacht voor de toegankelijkheid van de bushaltes in onze gemeente.

Op 15 juli 2020 stuurde de wethouder een informatienota aan de gemeenteraad waarin staat dat er inmiddels 16 bushaltes op 8 haltelocaties zijn geoptimaliseerd. Wij hebben de genoemde haltes geschouwd en zijn van mening dat er op de meeste van deze haltes nog altijd niet gesproken kan worden van een toegankelijke bushalte. Ook hebben wij ROCOV Midden Holland gevraagd een advies uit te brengen naar aanleiding van de informatienota. Hieruit kwam naar voren dat er nogal wat aan te merken is op de informatienota. Onze voorzitter heeft een interview gegeven aan Gouwe IJsselnieuws. Daarnaast hebben wij onze bevindingen onder de aandacht gebracht van diverse politieke partijen in Zuidplas. Vervolgens hebben we een brief met onze vragen aan het college en gemeenteraad gestuurd.

Naar aanleiding van de antwoorden die wij hierop krijgen zullen we verdere stappen gaan overwegen.

Eerste toegankelijke bushalte gemeente Zuidplas

Op 15 maart 2019 is de eerste toegankelijke bushalte in gebruik genomen.


Wethouder Jan Willem Schuurman van Verkeer&Vervoer is blij dat met de in totaal vijftien bushaltes, het openbaar vervoer in Zuidplas beter toegankelijk is geworden voor gehandicapten. “Juist deze groep inwoners is afhankelijk van het openbaar vervoer als zij ergens naartoe willen. In de gemeente Zuidplas worden daarom bushaltes beter toegankelijk gemaakt voor deze doelgroep”.


Lees het hele artikel op Omroep Zuidplas.