Concessie openbaar (bus)vervoer Zuid-Holland Noord

In december 2022 eindigt de concessie Zuid-Holland Noord voor het openbaar vervoer (bus). Iedereen met of zonder beperking moet gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Het PGCZ volgt de ontwikkelingen op de voet en zal zo nodig gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente.