Lokale Inclusie Agenda

12-07-2020

Gemeente Zuidplas maakt werk van

de Lokale Inclusie Agenda

Op 15 juli wordt het beleidskader sociaal domein besproken in de gemeenteraad. Hierin wordt het PGCZ genoemd als samenwerkingspartner. Wij zijn blij dat we, samen met de gemeente, stappen kunnen gaan zetten naar een inclusief Zuidplas.

Inmiddels heeft een eerste gesprek plaatsgevonden over dit onderwerp met raadsleden van ChristenUnie/SGP.

Wil jij meedenken, meepraten of op de hoogte blijven? Meld je dan aan als vriend van de stichting!
Jouw inbreng is van grote waarde en zal door ons worden meegenomen in de samenwerking met de gemeente.