Snelfietsroute F20

PGCZ houdt de ontwikkelingen rond snelfietsroute F20 nauwlettend in de gaten. Met name of de toegankelijkheid van deze route voor kwetsbare weggebruikers wordt meegenomen in de besluitvorming. Het bestuur is vertegenwoordigd in de klankbordgroep Moordrecht die door de Gemeente Zuidplas in het leven is geroepen.

Meer informatie over de snelfietsroute vind u in het artikel "Meerdere keuzes voor snelfietsroute f20 door Moordrecht" op de website van de Gemeente Zuidplas.

Wij houden u op de hoogte.

15 september 2020

Gemeenteraad wijst voorgestelde snelfietsroute af

Tijdens de raadsvergadering op 15 september 2020 heeft de gemeenteraad het plan om de snelfietsroute door het centrum van Moordrecht te verwezenlijken teruggegeven aan de wethouder met de opdracht een alternatieve route te zoeken. Het PGCZ is blij met deze gang van zaken. In het bewuste plan zouden namelijk op diverse plaatsen geen trottoirs naast de snelfietsroute worden gerealiseerd. Dit zou voor gevaarlijke situaties kunnen gaan leiden, met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Wij roepen de wethouder dan ook op om in het alternatieve plan meer rekening te houden met de kwetsbare verkeersdeelnemers en te zorgen voor trottoirs langs de snelfietsroute.