Trottoirs De Jongen Veenen in Moerkapelle

Platform Gehandicapten & Chronisch (PGCZ) zieken Zuidplas heeft met verbazing kennis genomen van de wijze waarop de trottoirs in de wijk De Jonge Veenen in Moerkapelle zijn ingericht. In een gedeelte van deze wijk zijn de tegels in de trottoirs namelijk vervangen door beplanting. Hierdoor moet men noodgedwongen gebruikmaken van de rijbaan. Het PGCZ zal deze onwenselijke situatie onder de aandacht brengen van de gemeente. Ook de trottoirs in de andere dorpen en buurtschappen hebben onze aandacht.

We houden u hiervan op de hoogte.

september 2020

Update

Naar aanleiding van de antwoorden die wij vanuit de gemeente hebben ontvangen hebben wij een brief met vragen aan het college gestuurd. Wij zijn van mening dat de wens om het straatbeeld groener te maken en een alternatieve wijze van inrichting van trottoirs geen reden mag zijn om concessies te doen aan de toegankelijkheid. Wij wachten de beantwoording van onze vragen dan ook met vertrouwen af. Daarna zullen wij kijken of verdere stappen noodzakelijk zijn.

maart 2020

Update

In nieuwbouwwijk De Jonge Veenen in Moerkapelle zijn in een gedeelte van de straten de tegels in de trottoirs vervangen door beplanting. Wij vinden dit een onveilige situatie voor diverse groepen weggebruikers waaronder mensen met een beperking die met hulpmiddelen zoals rolstoel en scootmobiel de rijbaan moeten delen met het overige verkeer.

In 2019 hebben wij deze situatie besproken met wethouder Jan Willem Schuurman en hem gevraagd deze onwenselijke inrichting van de openbare ruimte aan te passen. Begin februari kregen wij een reactie vanuit de afdeling Beleid en Beheer Openbare Ruimte welke u hieronder kunt lezen.

Aan de Binnenroede, Voorzoom, Potroede, Achterzoom en Buitenroede is er gekozen voor een inrichting van de openbare ruimte die anders is dan standaard wordt toegepast. Reden om hier een andere inrichting toe te passen komt voort uit de ligging van dit stuk woongebied en de wens om meer groen toe te voegen aan het straatbeeld.

De woonvelden liggen aan de rand van de wijk en zullen daardoor hoofdzakelijk met bestemmingsverkeer te maken hebben. Doorgaand verkeer zal vooral gebruik maken van Bovenas en Koningsspil om de wijk te betreden of verlaten. Hierdoor zal er minder verkeer gebruik maken van Binnenroede, etc.

Om die reden is bedacht om de straat een veel informeler, smaller karakter te geven waarbij er geen stoep is voorzien en er ook geen parkeervakken zijn gemaakt en de verschillende gebruikers dus samen de ruimte delen. Er is dus een soort erf gemaakt, waarbij verblijven belangrijker is dan verplaatsen. De voetganger en fietser zijn de baas en de auto dient zich aan te passen.

Door geen stoepen te realiseren was er ruimte om meer groen te realiseren.

In eerste instantie was het dan ook de bedoeling om de strook aan de bovenzijde in te richten met bomen. Dat bleek toch niet mogelijk waarna er gekozen is voor laag groen.

Al met al is er een straatprofiel gemaakt dat past bij het dorpse karakter van de wijk en het bestemmingskarakter van de straat zelf. Het profiel is optisch versmald door het toepassen van een donkere strook aan weerszijde van de rijloper.Het divers gebruik vraagt om bijbehorend gedrag waarmee het niet gevaarlijk hoeft te zijn.

Deze reactie heeft bij ons meerdere vragen opgeroepen en wij leggen ons hier dan ook niet zomaar bij neer. We zullen hierover op korte termijn een reactie sturen aan de wethouder. Als u hieromtrent opmerkingen en/of vragen heeft ontvangen wij die graag via het contactformulier op onze website. Wij zullen deze dan meenemen in onze reactie naar de wethouder.

7 september 2019

Update

Op 2 september jongstleden heeft het bestuur van PGCZ gesproken met de verantwoordelijk wethouder. Wij hebben de wethouder in dit gesprek onze bevindingen met betrekking tot de trottoirs in De Jonge Veenen kenbaar gemaakt. Hij heeft ons toegezegd deze situatie te zullen bestuderen.